IPL  ભાગ ભાગ ભાગ શેર આયા શેર આયા….કોણ છે આ જેને દિલ્હી કેપિટલ્સે નામ આપ્યું?

ભાગ ભાગ ભાગ શેર આયા શેર આયા….કોણ છે આ જેને દિલ્હી કેપિટલ્સે નામ આપ્યું?