OFF-FIELD  ભારતીય ક્રિકેટર જેણે નંબર 1 થી 11 સુધી બેટિંગ કરી, પછી બેંકમાં નોકરી કરવાનું શરૂ કર્યું.

ભારતીય ક્રિકેટર જેણે નંબર 1 થી 11 સુધી બેટિંગ કરી, પછી બેંકમાં નોકરી કરવાનું શરૂ કર્યું.