OFF-FIELD  સ્ટીવ સ્મિથ: રવીન્દ્ર જાડેજા સર્વશ્રેષ્ઠ વર્તમાન ફીલ્ડર અને ઉપખંડમાં સૌથી મુશ્કેલ બોલર

સ્ટીવ સ્મિથ: રવીન્દ્ર જાડેજા સર્વશ્રેષ્ઠ વર્તમાન ફીલ્ડર અને ઉપખંડમાં સૌથી મુશ્કેલ બોલર