TEST SERIES  રુટે સ્ટોક્સને સલાહ આપી, કેપ્ટન કેવી રીતે કરવું તે જણાવ્યું

રુટે સ્ટોક્સને સલાહ આપી, કેપ્ટન કેવી રીતે કરવું તે જણાવ્યું