TEST SERIES  બેન સ્ટોકની જર્સી પર ભારતીય મૂળના ડોક્ટર વિકાસ કુમારનું નામ કેમ આપવામાં આવ્યું છે?

બેન સ્ટોકની જર્સી પર ભારતીય મૂળના ડોક્ટર વિકાસ કુમારનું નામ કેમ આપવામાં આવ્યું છે?