TEST SERIES  ઇંગ્લેન્ડમાં વિજય બાદ જેસન હોલ્ડર આઈસીસી રેન્કિંગમાં બીજા સ્થાને પહોંચયો

ઇંગ્લેન્ડમાં વિજય બાદ જેસન હોલ્ડર આઈસીસી રેન્કિંગમાં બીજા સ્થાને પહોંચયો